Materská škola 
SNP
 
 

Materská škola sa nachádza na najväčšom sídlisku v meste Čadca na sídlisku Kyčerka, ulica SNP. Máme zriadených 10 tried vo veku od 2-och  do 6–tich rokov. V areáli MŠ máme vybudované 3 školské dvory so štyrmi  pieskoviskami, drevenými preliezkami a športovým kruhom, kde prebiehajú rôzne športové podujatia. Naša MŠ je vybavená cvičebňou, detskou posilňovňou, školskou jedálňou, počítačovou a environmentálnou miestnosťou.


 

Vitajte na našej stránke